Naziv kompanije: Goran Stepic Filmproduktion
Adresa: Breitenfurter Strasse 308/3/14
Poštanski broj / Grad: A-1230 Beč
Zemlja: Austrija

Tel: +436607181520
Email: goran@goranstepic.com

Zakon o trgovini i industriji: www.ris.bka.gv.at
Član Bečke privredne komore
Odsjek: Filmska i muzička industrija
Kompanijske usluge: Proizvodnja filmova, uključujući i proizvodnju multimedijskih proizvoda na svih vrsta nosača informacija
Profesionalna grupa:

  • 100 Proizvodnja filmova, uključujući i proizvodnju multimedijskih proizvoda na na svih vrsta nosača informacija
  • 115 Proizvodnja reklamnih videa
  • 120 Korporativni video i obrazovni film

Authoritet po Zakonu o elektronskoj trgovini: Bečka opštinska kancelarija XXIII okruga
GLN (javna uprava) 9110024510148

Potrošači imaju priliku da podnesu žalbe platformi EU za rješavanje onlajn sporova: http://ec.europa.eu/odr.
Takođe možete adresirati bilo koju žalbu na gornju e-mail adresu, goran@goranstepic.com
.